Radni sastanak Agencije za razvoj opštine Stanari, opštine Stanari i JKP Ekosfera sa predstavnicima UNDP-a.
Uzeli smo aktivno učešće u realizaciji projekta vodosnadbijevanja na teritoriji opštine Stanari, a u narednom periodu biće preduzete aktivnosti uređenja kanalizacione mreže.