Agencija obavlja sljedeće djelatnosti:

Regulisanje i doprinos uspješnijem poslovanju privrede

Obrada podataka, hosting i pripadajuće djelatnosti

Internetski portal

Savjetovanje koje se odnosi na poslovanje i ostalo upravljanje

Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja

Ispituje kretanja na domaćem i stranom tržištu

Identifikuje, prikuplja, priprema i izrađuje projekte iz svih oblasti

Obezbjeđuje stručne i konsalting usluge, informacije i profesionalno usavršavanje za razvoj domaćeg preduzetništva

Daje podršku povećanju zapošljavanja, prekvalifikaciji i dokvalifikaciji radnika

Vrši promociju preduzetništva, kroz izradu promotivnog materijala i učešće na sajmovima i izložbama

Sarađuje sa međunarodnim organizacijama i institucijama na razmjeni iskustava, znanja i novih metoda, u oblasti male privrede i preduzetništva

Uspostavlja centralni registar, odnosno jedinstvenu elektronsku bazu podataka o postojećim privrednim subjektima na području opštine Stanari, kao i informacioni sistem statističkih podataka i informacija od značaja za razvoj privrednih subjekata

Obezbjeđuje realizaciju Programa podsticaja razvoja malih i srednjih preduzeća opštine Stanari, kao i realizaciju ostalih razvojnih planova i akata opštine Stanari, iz oblasti privrede

Prati, analizira i izvještava Skupštinu opštine Stanari o rezultatima podsticajnih mjera, - obavlja i druge poslove i zadatke u vezi podsticanja privrednog razvoja, u skladu sa zakonom, Statutom ili zahtjevom osnivača

Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti