Agencija je neprofitna organizacija koja ima svojstvo pravnog lica. Nastala je Odlukom Skupštine opštine Stanari iz 2017. godine, a počela je sa radom u aprilu 2021. godine.
Agencija za razvoj opštine Stanari radi na realizaciji projekata i drugih poslovnih aktivnosti iz svog djelokruga.

Misija djelovanja Agencije je povećanje životnog standarda za sve građane opštine Stanari i privlačenje stranih investicija. Agencija uspostavlja koordiniranu saradnju organa opštine, Vlade Republike Srpske, poslovnih banaka i drugih institucija i samih preuzetnika međusobno i preko različitih oblika interesnog udruživanja (komore, udruženja poslodavaca i sl).

Obezbjeđuje kvalitetnu saradnju sa privrednicima i podstiče njihove inicijative za razvoj i poslovanje privrednih subjekata, njihovo stabilno i uspješno poslovanje