U okviru projekta energetske efikasnosti-SEKAP, koji se realizuje u saradnji sa CRP-om, a pod pokroviteljstvom UNDP-a, održan je radni sastanak sa predstavnicima Javnih ustanova na području opstine Stanari.
Određene su jasne smjernice za izradu Akcionog plana za smanjenje emisije CO2.
U narednom periodu projekat SEKAP doprinijeće sufinansiranju određenih aktivnosti kako u javnom, tako i u civilnom sektoru na području opštine Stanari.