Privrednoj komori Republike Srpske obratilo se Predstavništvo njemačke privrede u BiH (AHK) sa informacijom da njemačka kompanija iz sektora obrade metala traži…