Razvoj i bogaćenje kulturnog života opštine Stanari su jedan od naših ciljeva. U skladu sa tim “Agencija za razvoj opštine Stanari” u saradnji sa “Zavodom za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Novo Sarajevo”, danas je “Narodnoj biblioteci” u Stanarima dostavila preko 1000 knjiga i time omogućila da fond dostigne 11 000 jedinica bibliotečke građe, a naši stanovnici uskoro uživaju u ovim književnim ostvarenjima.

Srećno u budućem radu!