U četvrtak, 30. septembra 2021. godine održan je sastanak sa predstavnicima Privredne komore RS u organizaciji Agencije za razvoj opštine Stanari.
Tema sastanka je bila certifikacija opštine Stanari, odnosno sticanje BFC certifikata.
BFC certifikat predstavlja dokaz o povoljnom poslovnom okruženju jedne lokalne zajednice za jugoistočnu Evropu te većina ozbiljnijih gradova i opština ga posjeduje.
Privrednu komoru predstavljale su: Olivera Radić, koordinator BFC programa certifikacije zajedno sa saradnicom Svjetlanom Kević-Zrnić, tehničkim sekretarom BFC programa certifikacije.
Opštinu Stanari predstavljali su: Radojica Ćelić, Mihajlo Gavrić, Miloš Garić, Branko Vuković, Nenad Stevanović, Nebojša Kajganić i Dejan Panić.