Привредној комори Републике Српске обратило се Представништво њемачке привреде у БиХ (АХК) са информацијом да њемачка компанија из сектора обраде метала тражи…