У оквиру пројекта енергетске ефикасности-СЕКАП, који се реализује у сарадњи са ЦРП-ом, а под покровитељством УНДП-а, одржан је радни састанак са представницима Јавних установа на подручју опстине Станари.
Одређене су јасне смјернице за израду Акционог плана за смањење емисије ЦО2.
У наредном периоду пројекат СЕКАП допринијеће суфинансирању одређених активности како у јавном, тако и у цивилном сектору на подручју општине Станари.