Агенција је непрофитна организација која има својство правног лица. Настала је Одлуком Скупштине општине Станари из 2017. године, а почела је са радом у априлу 2021. године.
Агенција за развој општине Станари ради на реализацији пројеката и других пословних активности из свог ђелокруга.

Мисија ђеловања Агенције је повећање животног стандарда за све грађане општине Станари и привлачење страних инвестиција. Агенција успоставља координирану сарадњу органа општине, Владе Републике Српске, пословних банака и других институција и самих преузетника међусобно и преко различитих облика интересног удруживања (коморе, удружења послодаваца и сл).

Обезбјеђује квалитетну сарадњу са привредницима и подстиче њихове иницијативе за развој и пословање привредних субјеката, њихово стабилно и успјешно пословање