Михајло Гаврић

Рођен 27.09.1971. године у Земуну, Република Србија.
По занимању мастер руралног развоја.
Ожењен, отац двоје дјеце.